Nyheter | SMART testing | SMART coaching | Faglitteratur | Om oss | Linker | FAQ | Kontakt

VO2 MAKS-TEST

Til måling av maksimalt oksygenopptat (VO2 maks) blir Meta Max Analysator benyttet. Gassanalysatoren blir kalibret før hver testdag og etter hver fjerde VO2 maks-test. Lufttemperaturen i laboratoriet er normalt mellom 18-20 ºC.

Løpstester
Ved løpstester blir tredemølle av merket Woodway, Ergo ELG 55 (USA) blir benyttet som ergometer. Stigningsvinkelen på mølla er 1,7 % for løpere og 5,2 % for ballspillere og øvrige utøvere og mosjonister.

Sykkeltester
Ved VO2 maks-test på sykkelergometer blir testet på Velotron Dynafit Pro brukt som ergometer. Velotron Dynafit Pro er en helelektronisk, avansert og særdeles pålitelig testsykkel som det finnes kun to eksemplarer av i Norge (2010).

Deltagernes hjertefrekvens (HF) blir registrert hvert femte sekund ved hjelp av Polar Sports Tester (Finland). Du kan også medbringe egen pulsklokke/belte. De skal unngå røyking og snusing de siste fire timene før testen, samt ikke spise mat to timer før testen. Før teststart blir høyde og kroppsvekt målt. Deltagerne varmer opp i 15 min (sykling eller gang og jogg), og får deretter grundig tilvending til sykkelen/tredemølla. Testantrekk er sykkeltøy eller løpetøy.

For testing på sykkel har vi følgende pedalsystemer: Shimano, SPD og Look. Dersom du vil bruke et annet pedalsystem, må dette medbringes.


Testen blir startet med lav wattbelastning/gange eller rolig jogg på en intensitet hvor HF typisk er mellom 110-140 slag x min-1. Intensiteten økes med 25W eller 0,5 km/t hvert 30. sek til en når den høyeste wattbelastning/hastighet som deltageren mener han/hun er i stand til å holde ut i minimum ett minutt. Testens varighet er 4-7 min.

Frivillig utmattelse, dvs at deltagerne ikke klarer å opprettholde en normal tråkkfrekvens eller hopper av tredemøllen når de ikke klarer å fortsette, er et hovedkriterium på at VO2 maks er nådd. Høyeste gjennomsnittlige VO2 over ett minutt blir satt som VO2 maks. I de tilfeller hvor det er i tvil om forsøkspersonen er utmattet, blir følgende hjelpekriterier brukt for å bekrefte utmattelse:

- utflating av VO2-kurven ved økende belastning
- R-verdi (respiratorisk utvekslingskvotient, forholdet mellom volumet av karbondioksid og forbrukt volum av oksygen) > 1,10

 

 

TIL INFO


Det er ønskelig at deltakerne medbringer egen pulsklokke og belte. Dersom ikke deltakerne har pulsklokke, kan dette lånes av oss.

For testing på sykkel har vi følgende pedalsystemer: Shimano SPD SL, SPD og Look. Dersom du vil bruke et annet pedalsystem, må dette medbringes. 

 

 


SAMARBEIDSPARTNERE


VIDEOER

 


Copyright © 2010 TrainSMARTproject - All Rights Reserved