Nyheter | SMART testing | SMART coaching | Faglitteratur | Om oss | Linker | FAQ | Kontakt

ANAEROB TERSKEL-TEST

Når skjelettmuskler utsettes for gradvis økende arbeidsbelastninger, vil til slutt energibehovet overstige bidraget som ene og alene dekkes av aerobe energifrigjøringsprosesser. For å møte dette økte energikrav, vil anaerobe energifrigjøringsprosesser kobles inn, og glukose vil bli omdannet til pyruvat og melkesyre.

Den høyeste arbeidsbelastningen under kontinuerlig dynamisk arbeid, med relativt store muskelgrupper, hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre (HLa), blir kalt for anaerob terskel (AT). En ytterligere økning av arbeidsbelastningen fører til en stadig opphopning av HLa (metabolsk acidose), noe som igjen vil føre til at muskelarbeidet må reduseres. Det bør dog presiseres at AT er et omdiskutert begrep og at det brukes ulike måter å for å bestemme AT. Når en i Norge skal finne AT (også kalt "melkesyreterskelen") er det vanlig at en foretar en såkalt melkesyreprofiltest. Når en skal vurdere en slik test er det viktig at en vurderer og tolker hele melkesyreprofilen og ikke bare er opptatt av endringer i AT.

Det er stor grad av sammenheng mellom løpsfaren ved anaerob terskel og prestasjonsnivået i langdistanseløp. En som er i god fysisk form vil med andre ord ha sin AT på en betydelig høyere belastning enn en som er i dårlig form. Dette kan illustreres gjennom følgende eksempler på de sammenhenger som har blitt observert mellom AT-fart og prestasjonsnivået på 5000m: For å løpe 5000m på 16:20 må en ha en AT rundt 15.5km/t. Løper en på 15:00 vil AT ligge rundt 17.5 km/t, og en løper som presterer 14:00 på 5000m vil ha AT rundt 18.8km/t.

Det er viktig å presisere at dette er AT - fart funnet gjennom melkesyreprofiltest på tredemølle med 1,7% stigning. Gode langdistanseløpere har typisk en AT- fart på mølle som er 0,7- 1,1 km/t saktere enn gjennomsnittsfarten på 1/2maraton og kun 0,2 km/t raskere enn snittfarten i maraton. Dette skulle indikere at det er tyngre å løpe på mølle enn på landevei (dette er også løpernes subjektive opplevelse).

Laktatprofiltester av syklister foregår på sykkelergometer med økende belastning. Og her er det selvsagt slik at gode syklister produserer betydelige flere watt på terskel enn mindre gode syklister.Utviklingen av hastigheten ved AT hos en internasjonal langdistanseløper

 

 

TIL INFO


Det er ønskelig at deltakerne medbringer egen pulsklokke og belte. Dersom ikke deltakerne har pulsklokke, kan dette lånes av oss.

For testing på sykkel har vi følgende pedalsystemer: Shimano SPD SL, SPD og Look. Dersom du vil bruke et annet pedalsystem, må dette medbringes.


 

 

 


SAMARBEIDSPARTNERE


VIDEOER

 


Copyright © 2010 TrainSMARTproject - All Rights Reserved