Nyheter | SMART testing | SMART coaching | Faglitteratur | Om oss | Linker | FAQ | Kontakt

30 SEK WINDGATE-TEST

Denne testen ble utviklet ved windgate instituttet i Israel, derav navnet windgate. Målet var å utvikle en enkel, praktisk test for måling av anaerob kapasitet på sykkel. Testen gjennomføres ved at forsøkspersonen arbeider på sykkelen så hardt han/hun kan i 30 sekunder. Arbeidet som gjøres i løpet av de 30 sekundene blir registrert og brukt som mål på anaerob kapasitet.

Det blir foretatt en standardisert oppvarming før selve testen. 10 sekunder før testen starter avlastes svinghjulet, mens forsøkspersonen fortsetter å tråkke på en frekvens mellom 85-110rpm. Idet testen starter pålastes sykkelen. Sykkelen er utstyrt med elektromagnetisk bremsning som leser av frekvensen og justerer bremsekraften automatisk. På denne måten vil produktet av kraft og frekvens holdes konstant. Fordi forsøkspersonen etter hvert blir sliten, faller frekvensen. Det er for øvrig viktig å poengtere at forsøkspersonen hele tiden skal ta i den han/hun greier.

Bremsemotstanden på sykkelen vil avgjøre hvor raskt forsøkspersonen greier å trå rundt, og det vil være viktig å standardisere motstanden. Erfaring viser at tunge utøvere er sterkere, slik at dersom en skal sammenlikne kraft og bremsemotstand for ulike utøvere, må en uttrykke bremsemotstanden i forhold til kroppsvekten. For windgate-testen oppgis bremsemotstanden (på svinghjulet) i Newton (N). Denne motstanden er sykkelavhengig. Det vil si at en innstilt motstand på 1 N/kg kroppsvekt på en sykkel ikke utgjør den samme fysiske belastningen på en annen sykkel med en annen utveksling. Når en trår en gang helt rundt på kranken, blir det utført et arbeid som er produktet av bremsemotstanden og hvor langt omkretsen på svinghjulet har gått i løpet av denne ene krankomdreiningen.

 

 

TIL INFO


Det er ønskelig at deltakerne medbringer egen pulsklokke og belte. Dersom ikke deltakerne har pulsklokke, kan dette lånes av oss.

For testing på sykkel har vi følgende pedalsystemer: Shimano SPD SL, SPD og Look. Dersom du vil bruke et annet pedalsystem, må dette medbringes.


 

 

 


SAMARBEIDSPARTNERE


VIDEOER

 


Copyright © 2010 TrainSMARTproject - All Rights Reserved